Trang Chủ » » NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ CHO TAY MÁY 3 BẬC TỰ DO BẰNG MATLAB

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ CHO TAY MÁY 3 BẬC TỰ DO BẰNG MATLAB

Written By xuan tai Do on Thursday, April 20, 2017 | 10:58 AM


SHARE

About xuan tai Do

0 comments :

Post a Comment