Trang Chủ » » NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ CHO TAY MÁY 3 BẬC TỰ DO BẰNG MATLAB

NGHIÊN CỨU, ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN PID MỜ CHO TAY MÁY 3 BẬC TỰ DO BẰNG MATLAB

Written By ats vina on Thursday, April 20, 2017 | 10:58 AM


SHARE

About ats vina

0 comments :

Post a Comment