Trang Chủ » » mô phỏng điều khiển cho con lắc ngược LQR LQG bằng matlab

mô phỏng điều khiển cho con lắc ngược LQR LQG bằng matlab

Written By ats vina on Saturday, June 11, 2016 | 7:10 PM


SHARE

About ats vina

0 comments :

Post a Comment