Trang Chủ » » mô phỏng điều khiển cho con lắc ngược LQR LQG bằng matlab

mô phỏng điều khiển cho con lắc ngược LQR LQG bằng matlab

Written By xuan tai Do on Saturday, June 11, 2016 | 7:10 PM


SHARE

About xuan tai Do

0 comments :

Post a Comment