Trang Chủ » » Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích, phân loại thông tin từ các website của các thế lực, xác định các xu hướng hỗ trợ phục vụ công tác an ninh

Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích, phân loại thông tin từ các website của các thế lực, xác định các xu hướng hỗ trợ phục vụ công tác an ninh

Written By ats vina on Thursday, February 25, 2016 | 6:39 AM

Xây dựng hệ thống thu thập, phân tích, phân loại thông tin từ các website của các thế lực, xác định các xu hướng hỗ  trợ phục vụ công tác an ninh
Mục tiêu: 
Xây dựng hạ tầng kỹ thuật thu thập và xử lý thông tin tự động. Hỗ trợ công tác phân tích thông tin của các cơ quan an ninh. 

Công việc cụ thể:
+ Triển khai & xây dựng web crawler 
+ Tách thông tin quan trọng & Lưu trữ 
+ Phân tích, phân loại thông tin 
+ Phân tích xu hướng thông tin 

Phương pháp:
Từ đơn giản tới phức tạp
+ Crawl: dùng các open source có sẵn 
+ Lưu trữ: MySQL + NoSQL (nếu cần)
+ Phân tích: Theo từ khóa , và áp dụng các phương pháp hiện đại, khoa học hơn:https://sites.google.com/site/pxhieu/software 
SHARE

About ats vina

0 comments :

Post a Comment