Trang Chủ » » Nghiên cứu cơ chế chuẩn đoán vi rút, ứng dụng chuẩn đoán một loại vi rút bảo vệ máy tính.

Nghiên cứu cơ chế chuẩn đoán vi rút, ứng dụng chuẩn đoán một loại vi rút bảo vệ máy tính.

Written By ats vina on Thursday, February 25, 2016 | 6:21 AM

Nghiên cứu cơ chế chuẩn đoán vi rút, ứng dụng chuẩn đoán một loại vi rút bảo vệ máy tính.

− Nghiên cứu tổng quan về virus máy tính
− Nghiên cứu một số cơ chế chuẩn đoán virus máy tính
− Ứng dụng một hoặc một số cơ chế chuẩn đoán virus để viết mô đun chuẩn đoán một loại virus cụ thể
SHARE

About ats vina

0 comments :

Post a Comment