Trang Chủ » » mô phỏng về cây quyết định và cách tính information gain bằng matlab

mô phỏng về cây quyết định và cách tính information gain bằng matlab

Written By xuan tai Do on Friday, July 17, 2015 | 7:46 AM


SHARE

About xuan tai Do

0 comments :

Post a Comment