Trang Chủ » » mô phỏng về cây quyết định và cách tính information gain bằng matlab

mô phỏng về cây quyết định và cách tính information gain bằng matlab

Written By ats vina on Friday, July 17, 2015 | 7:46 AM


SHARE

About ats vina

0 comments :

Post a Comment