Trang Chủ » » Mô phỏng hệ thống OFDM sử dụng kỹ thuật điều chế BPSK vs. QPSK dùng kỹ thuật biến đổi DHT

Mô phỏng hệ thống OFDM sử dụng kỹ thuật điều chế BPSK vs. QPSK dùng kỹ thuật biến đổi DHT

Written By ats vina on Monday, March 9, 2015 | 9:22 PM


SHARE

About ats vina

0 comments :

Post a Comment